ความก้าวหน้า 5 ประการที่ตามมาด้วยโรคระบาด

ความก้าวหน้า 5 ประการที่ตามมาด้วยโรคระบาด

โรคภัยไข้เจ็บได้ทำลายล้างประชากรมนุษย์ แต่พวกมันยังเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดกลียุคทางสังคมและนวัตกรรมต่างๆโรคระบาดได้ทำลายล้างอารยธรรมของมนุษย์ตลอดประวัติศาสตร์ แต่วิกฤตการณ์ด้านสุขภาพทั่วโลกได้จุดประกายให้เกิดความก้าวหน้าในด้านวัฒนธรรมและสังคม เปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น ระบบน้ำและสุขอนามัยได้รับการปรับปรุงและการเปิดเผยนำไปสู่นวัตกรรมในการจำกัดการแพร่กระจาย

ของโรค เช่นเดียวกับการรักษาและวัคซีน

Katherine Foss ศาสตราจารย์ด้าน Journalism and Strategic Media มหาวิทยาลัย Middle Tennessee State University และผู้เขียนหนังสือ Constructing the Outbreak: Epidemics in Media & Collective Memoryกล่าวว่า “นโยบายสาธารณะและสังคมโดยรวมได้รับการหล่อหลอมอย่างมากจากโรคระบาด

ด้านล่างนี้คือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก 5 ประการที่เกิดขึ้นจากโรคระบาด การระบาดใหญ่ และวิกฤตด้านสาธารณสุขในวงกว้างในอดีต

1. กาฬโรคนำไปสู่สภาพที่ดีขึ้นสำหรับคนยากจน

กาฬโรค

รูปภาพ BETTMANN เอกสารเก่า / GETTY

กาฬโรคในฟลอเรนซ์ศตวรรษที่ 14

สำหรับผู้ที่รอดชีวิตกาฬโรคที่ทำลายล้างยุโรปในศตวรรษที่ 14 ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานของสังคมในวงกว้าง กล่าวคือ คนยากจนที่ทำงาน โรคระบาดสร้างปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มอบอำนาจให้คนงานและในที่สุดก็ดึงประเพณีการกดขี่ของความเป็นทาสลงมา

David Routt ศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์แห่ง

มหาวิทยาลัยริชมอนด์กล่าวว่า “คนงานเกษตรสามารถเรียกร้องค่าตอบแทนและเงื่อนไขที่ดีกว่าจากเจ้าของคฤหาสน์ของพวกเขาได้”

ไม่เพียงผู้คนจำนวนมากขึ้นสามารถหางานทำ ความเป็นอยู่และสภาพการทำงานดีขึ้นเท่านั้น

Routt กล่าวว่า “ในเขตเมืองซึ่งโรคระบาดรุนแรงที่สุด เจ้าหน้าที่เริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการสุขาภิบาลสาธารณะมากขึ้นในการควบคุมโรคระบาด “และมีการกักกันพลเมืองที่ติดเชื้อในบางเมือง ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นรากฐานของแนวคิดสมัยใหม่เกี่ยวกับสาธารณสุข”

ไข้หวัดใหญ่สเปนร้ายแรงกว่าสงครามโลกครั้งที่ 1

เล่นวีดีโอ

2. 1918 Pandemic ปรับปรุงการดูแลผู้ป่วย

Credit : สล็อตแตกง่าย